Haber Detay

E470 Yağ asitlerinin tuzları gıda katkı maddesi nedir?

4.8.2013 15:48:14

E470 Yağ asitlerinin tuzları gıda katkı maddesi nedir?

E470 gıda katkı maddesi nedir? E470 katkı maddesinin kaynağı nedir? E470 katkısının fonksiyon ve özellikleri nelerdir? E470 hangi ürünlerde kullanılıyor? E470 katkısının kabul edilebilir günlük alım miktarı ne kadardır? E470 katkısının İslam dini açısından sakıncası var mı? E470 helal mi haram mı? E470 yenir mi yenmez mi?.Günümüzde endüstrinin gelişmesi, besinlerin üretim ve tüketim ilişkileri gıda katkı maddelerinin kullanımını teknolojik bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır.Ev dışında çalışanların artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, besin hazırlama için kısıtlı zaman kalması veya besinleri pratik bir şekilde hazırlama isteği yarı-hazır veya ticari olarak tamamen hazırlanmış olan besin üretimini teşvik etmiş, bu da gıda katkı maddelerinin kullanımını kaçınılmaz kılmıştır.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Gıda Katkı Maddeleri'ni "gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılan maddelerdir" şeklinde tanımlanmaktadır.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde çeşitli amaçlarla kullanılan 300 civarında katkı maddesi yer almaktadır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde, besin etiketinde içindekiler kısmında besine katılmış olan katkı maddesinin fonksiyonu ile birlikte adı veya E kodunun yazılması zorunludur.

Gıda katkılarının riskleri ve yararları değerlendirildiğinde unutulmamalıdır ki; mikroorganizma kontaminasyonu ile oluşan gıda zehirlenmeleri, katkı maddelerinin etkisiyle tetiklenen astım atakları ve ürtiker vakalarından binlerce kez daha fazladır. Çok az sayıdaki kişi gıda katkılarına hassas olduğundan; bu kişilerin gıda etiketlerini okuyarak, bunlardan sakınmaları en iyi önlemdir.

E470 Yağ asitlerinin tuzları

E470a(i) Yağ asitlerinin sodyum tuzları
E470a(ii) Yağ asitlerinin potasyum tuzları
E470a(iii) Yağ asitlerinin kalsiyum tuzları

E470b Yağ asitlerinin magnezyum tuzları

Kaynağı:

Doğal yağ asitlerinin tuzlarıdır, genelde bitkisel kaynaklıdır fakat hayvansal kaynaklı da olabilir. Yağ asitleri, stearik-,oleik-,palmitik- ve miristinik asidin karışımıdır.

Fonksiyon ve Özellikleri:
Emülgatör ve stabilizör özelliktedirler.

Ürünler:
Birçok farklı üründe kullanılırlar.

Kabul edilebilir günlük alım miktarı:
Belirlenmemiştir.

Yan etkileri:
Bilinen yan etkileri yoktur. Vücut, ürünleri diğer yağlar gibi metabolize eder.

Kullanımındaki sınırlamalar:
Çoğunlukla bitkisel yağlar kullanılmasına rağmen, hayvansal yağların (domuz eti içeren) kullanımı dışlanamaz. B undan dolayı, b irtakım gruplar, örneğin, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryenler, Müslümanlar ve Yahudiler bu ürünlerden uzak durmalıdır. Sadece üreticiler yağ asitlerinin kaynağı üzerine detaylı bilgi verebilir. Kimyasal olarak, bitkisel veya hayvansal kaynaklı yağ asitleri aynıdır.