Haber Detay

Helal sertifikasında taslak tamam

2.8.2013 08:45:35

Helal sertifikasında taslak tamam

Müslüman toplumların özellikle gıda ticaretinde uyacakları kuralların ortak bir karara bağlanabilmesi için önem arz eden helal gıda standardı ile ilgi gerçekleştirilen taslak çalışma tamamlandı.

Müslümanlık için helal ve haram olarak kabul edilen birçok hayvana ait olan bilginin yer aldığı taslak son halini ise İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantının ardından alacak. Taslakta hayvanların ne şekilde kesileceği bilgisine de yer veriliyor.

İslam Kalkınma Teşkilatı (İKT) çatısı altında yürütülen ''Helal Gıda Standardı''nın çerçevesi ortaya çıktı. Sekretaryası DPT tarafından üslenilen projede standartları ise 52 ülkeden katılım sağlayan uzmanların oluşturduğu Standart Hazırlama Komitesi belirliyor.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın koordinesini üslendiği, Türk Standartları Enstitüsü TÜRKAK'ın da bulunduğu birliğin meydana getirdiği taslak, Nisan ayı içerisinde başkent Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda görüşüldü.

Taslakta bulunan bazı maddelere itiraz eden ülkeler olunca yeniden bir düzenlemeye gidilerek Ekim ayı içerisinde İstanbul’da gerçekleştirilecek son toplantıda standartlara son şekli verilecek. Daha sonra hazır hale getirilen standartlar İKT’ye sunulacak.

Bu aşamadan sonra son karar İKT tarafından verilecek ve belirlenen standartlarda bir noksanlık görülmezse tüm üye devletlere bu standart gönderilecek. Ancak hazırlanan standartlar har ülkeye göre milli Bu milli bir standart oluşturamadığı için alıcı ülkelerin talep şekline göre satıcı firmalar yönünden uygulama gerçekleştirilecek.

TASLAĞIN AMACI NE?

Müslüman ülkeler arasında gerçekleşecek ticari ilişkilerde var olan kuralların bir potada eritilmesi ve kuralların tüm ülkelerde kabul görmesi için hazırlanan bu taslak büyük bir öneme sahip. Taslağın içeriği konusunda Müslüman olan birçok ülkeden taslak alınırken Türkiye de Diyanet işleri Başkanlığı aracı ile görüşünü bildirdi.

Hazırlanan standardın büyük bir bölümü hayvanların hangi şartlarda ve hangi kurlarla kesileceği ile ilgili maddeli içeriyor. Balık türleri kapsam dışında tutulurken tavuk dahil diğer hayvanların Allah adı anılarak kesilmesi karara bağlanıyor. Standartlar helal hayvanların hangileri olduğu konusunda da bir madde içeriyor. Bu madde de helal hayvanlar şu şekilde belirtiliyor; inek, bufalo, koyun, keçi, deve, tavuk, kaz, ördek, hindi gibi evcil olarak bilinen hayvanlar. Antilop, geyik, vahşi inek, dağ keçisi, güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, deve kuşu gibi yırtıcı yanı olmayan vahşi hayvanlar ve kuşlar da ''helal hayvanlar'' olarak belirtilen madde de yer alıyor. Domuz, köpek ve bunların cinsleri, Allah adına ve İslamî kurallar uyarınca kesilemeyecek hayvanlar olarak belirtiliyor. Kesilmeden kendiliğinden eceli ile ölen hayvanlar ve helal yem ile beslenmeyen hayvanlar da helal gıda kapsamının dışında tutuluyor. ecelleri ile ölenler, helal gıda ile beslenmeyen hayvanlar helal kabul edilmiyor. Yırtıcı kuşlar da madde de helal kapsamının dışında tutuluyor.

Helal olarak kabul edilmeyen diğer hayvanlar ise taslakta bulunan madde de şu şekilde sıralanıyor;
Veba ve tehlikeli hastalık, toksik madde taşıyan hayvanlar
Fareler, akrepler, yılanlar, kertenkele, salyangoz, böcek ve onların larvaları (iğrendirici hayvanlar)
İslam'da öldürülmesi yasaklanmış hayvanlar, bal arıları, eşek, katır

Su içerisinde yaşayan başka bir deyişle su canlısı hayvanlar içerisinde zehirleyici, toksik maddeler taşıyan ve insanlar için zararlı olanlar hacrindeki hayvanlar helal olarak kabul görüyor. Bütün pullu balıklar ve onlara ait yumurtalar ile karidesler de helal kapsamına giriyor. Bir hayvan hem suda hem de karada yaşama özelliğine sahip ise bu durumda helal olarak kabul edilmiyor. Toprak aracılığı ile üretilen tüm sebze ve meyveler taslakta helal olarak kabul edilirken kan ve türevlerinden meydana gelen ürünler haram kapsamında yer alıyor. Hayvanları kesecek kişide olması gereken özellikler de taslak içerisinde net bir şekilde belirtiliyor. Kesilecek hayvanın postuna ya da derisine bulaşmış dışkı parçacıklarının kesme işleminden önce kesilmesi gerekiyor.

Kesilecek hayvanın kesim esnasında yüzün kıbleye dönük olması ve kesim esnasında "Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber'' denilmesi gerekiyor. Şayet kesim esnasında Allah’ın adı anılmazsa yapılan bu işlem helal kapsamı dışında kalıyor. Toplu kesim gerçekleştirilse dahi bu işlemin her hayvan kesilirken tekrarlanması gerekiyor.

HELAL BELGESİ NASIL ALINIYOR

Bahsi geçen belge müftülükler sembolik bir ücret karşılığında veriyor. Ülkemizden ürün alacak ülkeler bu belgenin de ibraz edilmesini isterse firmalarımız üretimin helal olduğunu göstermek için müftülüklerden aldıkları belgeleri alıcıyı gönderiyor.

Birçok ülke helal gıda konusunda oldukça ciddi kurallar işletiyor. Ancak ülkemizde helal gıda belgesi verilecek kuruluş bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde dünya standartları ülkemizde de uygulanılmaya başlarsa müftülüklerin yerini özel firmalar alacak ve belirtilen belge bu özel firmalardan alınacak.